Polimer Nedir ?

0
1136

Polimerler, çok sayıda küçük molekülün birbirine bağlanarak oluşturdukları makromoleküllerdir. Polimer moleküllerini oluşturmak için birbirleriyle birleşen küçük moleküller, monomerler olarak adlandırılır ve bir araya getirdiği reaksiyonlara polimerizasyon denir. [1]

Epoksi Reçine Nedir ? Nerelerde ve Nasıl Kullanılır.

Bir polimer molekülünde birbirine bağlanmış yüzlerce, binlerce, on binlerce veya daha fazla monomer molekülü olabilir. Eğer polimer küçük molekül kütleli ise (dimer,trimer,tetramer gibi) oligomer olarak adlandırılır. Polimerlerin aynı tür monomerlerden oluşanlarına homopolimer, en az iki farklı monomerlerden oluşanlarına ise kopolimer denir. Ayrıca monomerler sadece zincirsel olarak birbirlerine bağlanmazlar, dallanmış yapıda veya çapraz bağlı yapıda olabilir. Polimerlerin zincir yapılarına göre sınıflandırılması Şekil 2’de verilmiştir. [2]

Şekil 1: Monomerden polimere dönüşüm [3]
Şekil 2: Zincir yapılarına göre polimerler [2]

Polimerlerin Sınıflandırılması

Polimerler yapılarına göre doğal sentetik ve yarı sentetik olmak üzere üç sınıfta toplanırlar.

Doğal polimer

Yapılarında ana zincirde karbon ve yanlarda hidrojen, halojen ve azot atomları bulunur. Günlük hayatta kullanılan polimerlerin çoğunun ana zinciri karbondan oluşur. Doğal ve yapay polimerlerin çoğu organik polimerlerden oluşur. Örneğin; polietilen, polipropilen, poliesterler, poliamitler, doğal kauçuk, selüloz, nişasta, protein gibi polimerler organik polimerlerdir.

Yarı sentetik polimerler

Doğal polimerlerin uygun bazı kimyasallarla reaksiyona girip modifiye olmasıyla elde edilir. Örneğin; karboksimetil selüloz ve selülozun nitrolanmasıyla elde edilen seluloid.

Sentetik polimerler

Ana zincirinde karbon atomu bulunmayan ancak fosfat, arsenik, germanyum, bor, kükürt ve silisyum gibi başka atomlar içeren polimerlerdir. İnorganik polimerler yapılarında organik kısım da içerebilirler. Örneğin; silikon ve barofan. Ana zincirlerinde bulunan elementlerin bağ enerjileri, organik polimerlerde bulunan elementlerin bağ enerjilerinden daha yüksektir. Bu nedenle inorganik polimerlerden daha çok ısıl ve mekanik dayanıklılık elde edilir. [4]

Sizin de merak ettikleriniz varsa yazın, beraber araştıralım 🙂

Kaynaklar

[1] G.Odian, 2004, Principles of polymerization, 4th ed.,Wiley Interscience, New York, 0-471-27400-3

[2] PABUCCUOĞLU, S.K., 2013, Polimer kimyası ders notları, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul

[3] KAŞGÖZ, H, 2015, Polimer fiziği ders notları, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul

[4] ARAN, A, 2007, Malzeme bilgisi ders notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here