TÜRKİYEDEKİ VE DÜNYADAKİ YEŞİL ORGANİZASYONLAR

0
372
Yeşil Organizasyonlar

TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE
DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

      TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır.


Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

AMACI

Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak.

Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak.

Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak.

Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek.

Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL ORGANİZASYONLAR

GREENPEACE

• 1971 yılında bir grup aktivist; Alaska’dan Kanada’da bulunan Amchitka’daki nükleer deneme sahasına eski bir tekneyle baskın yapmaları ve bölgedeki faaliyetleri prostesto etmeleri vesilesiyle kurulmuştur.


1971 Kanada’nın Vancouver şehri
Greenpeace

    Greenpeace, küresel çevre sorunlarını ortaya çıkarmak, her türden biyoçeşitliliğin korunması, okyanusların, toprağın, havanın ve su kaynaklarının tahrip edilmesini engellemek, barışa, küresel silahsızlanmaya ve şiddetsizliğe destek vermek, yeşil ve barış dolu bir gelecek için gereken çözümleri sunmak amacıyla şiddetsiz ve yaratıcı çözümler sunan, bağımsız kampanyalar yürüten bir organizasyondur. •

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

Türkiye’deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlar. çevko ; cam, metal, plastik, ve kağıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinlikler hedefliyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

TÜRÇEV yeşil ve ekolojik yaşamdan denizlerin temizliğine, kültürel değerlerin korunmasından, bu konularda halkın ve gençlerin bilinçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmayı görev bilmiştir. 

Çevrenin Genç Sözcüleri

1995 yılından bu yana 35 ülkede yaşları 11 ile 21 arasında olan 750.000 öğrenci; çevre haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar

WWW (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)

WWW (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)

     Daha çok doğal yaşamı koruma, nesli tükenmekte olan hayvanları korumaya alma, sanayi ve endüstri yapıları uğruna doğal yaşam alanlarının yok edilmesini normal karşılayan çevre suçlarıdır. Greenpeace’e kıyasla eylemcilikten daha uzaktır. Taraftar ve bağış toplama yoluyla çalışır.

Deniz Temiz derneği (TUPMRPA)Amaç ve hedeflerini, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye’nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır.

Doğa ile Barış


Doğa ile Barış

•Dünya’da ki doğal kaynakların tükenebilir olduğu bilinci ve çevre sorunlarının sınır tanımaması, olayın küresel ölçekte düşünülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tüketim ise neredeyse çılgınlık seviyesindedir. Küresel anlamda çevre sorunlarının çözümü İNSANIN DOĞA İLE BARIŞ’ından geçmektedir.  •İnsan ile doğanın birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını düşünen dernek, günümüzde teknolojiye hastalık derecesinde kendini kaptıran insanoğlu ile doğayı uygun bir şekilde barıştırmak doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 


Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 

     Başta ormansızlaşma olmak üzere kırsal çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelik önerilerin geliştirilmesine; bu öneriler doğrultusunda kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunabilecek araştırma ve eğitim çalışmaları ile yayın yapmayı hedeflemekte, toprak erozyonu, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma vb sorunlarla mücadeleyi öngörmektedir.

Çevre Koruma ve Araştırma vakfı

Çevkor

Amaçlarını halkın her kesimine, her görüşten insana çevre bilincini aşılamak, çevre bilincinin siyaset ve sosyo-ekonomi üstü bir surum olduğunu belirtmek, temiz enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, kültürel mirasların korunması olarak belirleyen vakıf; geçmişten günümüze kadarki kariyerinde çok önemli işler başarmıştır. 

Eco-Shoocls

     Eco-Schools; Türkiye’deki benzer çevreci kuruluşlardan farklı bir yapıya sahiptir. Dünyanın her yerindeki öğrencilerin çevresel sorunlar ve çevre suçları konusunda bilgi edinmesini; bu öğrenciler kanalıyla vatandaşı oldukları ülkede her alanda çevre bilincinin arttırılmasını amaçlamaktadır. 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

     Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre sorunlarıyla mücadele ederek temizlik çalışmalarının yapılması, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması, çevre korumaya yönelik çalışmak isteyen gönüllü sivil toplum kuruluşlarına gereken desteğin sağlanması gibi çok sayıda aktif çalışması mevcuttur.

Doğal Hayatı Koruma Derneği

   Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here