VERİLERİN ÖTESİNDE BİG DATA ve İNSAN KAYNAKLARI

0
368
Google Big Data Merkezi

BİG DATA NEDİR?

Big Data

• Big data süreci internette ve tabanlarında yapılan tüm paylaşımlar, fotoğraf arşivleri, log dosyaları, (internette kaydı tutulan tüm hareketler) gibi farklı alanlardan elde edilen tüm verilerin analiz edilerek fayda sağlayabilecek hale gelmesidir.

BİG DATA’NIN AMACI

• Verilerin dijitalleşmesi ve farklı boyutlarda alınan verilerin toplanıp, düzenlenmesiyle insan davranışlarını anlama, tahminler yapma ve işletmelerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim imkânı sağlamaktır.


Nisan ayında mayo satın almış müşteriye Temmuz ayında güneş kremi kuponu veya Aralık ayında diyet kataloğu göndermek gibi… 

BİLİŞİMİN YENİ UFKU: BÜYÜK VERİLER (BİG DATA) HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIR?

– VARIETY ; Kullanabildiğimiz verilerin tahmin bile edilemeyen farklı düzeylerdeki çeşitliliğidir. Big Data teknolojisiyle, farklı türlerdeki verileri bir araya getirerek analiz yapabiliyoruz. Bu da, bizi daha güvenilebilir, doğru ve yararlı sonuçlara ulaştırıyor.

– VELOCİTY ; Verilerin üretim ve farklı veri tabanları arasındaki dolaşma hızıdır.

– VALUE; Big Data’nın analiz edilerek üretim, tanıtım ve pazarlama safhalarında firmalara kattığı değerdir. Faaliyet alanı ne olursa olsun şirketler Big Data’dan yararlanarak gerekli veri analizlerini yapıp kar marjlarını maksimuma taşıyacak yararlı bilgilere ulaşıyorlar.

BİG DATA HANGİ VERİLERİ TOPLUYOR?

Firmalar; müşterileri, tedarikçileri, işlemleri ve ürünleri ile ilgili trilyonlarca bayt’ lık veri toplamakta. Sosyal medya siteleri, tüm dünyada milyarlarca insanın ürettiği her çeşit veriyi depolamakta. Sayısal dünyamızdaki tipik bir tüketicinin günlük yaşamında internette yaptığı iletişim, arama, satın alma, paylaşma türü işlemlerin yarattığı ve verilerin de tümü saklanmakta.

BAZI SAYISAL ÖRNEKLER

Sosymal Medya Siteleri Aylık Kullanıcı Sayısı
 • v1 trilyon sayfanın endekslendiği Google üzerinde yapılan günlük arama sayısı: 5 milyar
 • v2005’ te 1.3 milyar RFID etiketi var iken 2010’ da bu sayı: 30 milyar.
 • v2 milyar internet kullanıcısı, 5 milyar mobil telefon ve buna bağlı sayısız transaction
 • vTwitter’ da günlük işlenen veri hacmi: 7 terabyte, vFacebook’ ta ise: 10 terabyte.
 • Wallmart’ ın 1 saat içerisinde sistemlerine kaydettiği transaction sayısı: 1 milyon
 • Facebook’ ta yüklenen fotoğraf sayısı: 40 milyar
 • 2013 yılı sonunda internet üzerinde dolaşan bilginin toplam boyutu: 667 exabyte

İNSAN KAYNAKLARINDA BİG DATA’NIN ÖNEMİ

1) Yetenek ve Performans Analizleri

İnsan Kaynakları ve Big data


İnsan Kaynakları Yönetimi’nde verimliliği maksimuma ulaştırmak büyük önem taşır. Bu hedef doğrultusunda da şirketler, büyümeye katkıda bulunmayan unsurlardan kurtulmalı ve en iyi performans gösterenleri ödüllendirmelidir.


2) Değer Katacak Eğitimler Gerçekleştirme

İnsan kaynakları ve big data

Düzenli olarak sunulan eğitimler ve diğer gelişim fırsatları, kuruluşun bütün süreçlerinde iyileşmeye önayak oluyor. Burada en önemli nokta doğru eğitimi seçmek, aksi takdirde katma değer sağlamayan ve hatta ekstra bir maliyete yol açan eğitimler söz konusu oluyor.
Bu tercih noktasında ve uzun vadede en çok fayda sağlayacak yolu belirlemede Big data devreye giriyor ve gerekli takip ve istatistikleri sağlıyor.

  

3) Daha Etkili İşe Alım Süreçleri


İnsan Kaynakları ve Big data

İşleri doğru bir şekilde yürütebilmek için en başta doğru kişilerle çalışıyor olmak gerekiyor. İşe alım süreçleri bu noktada çok büyük öneme sahip. Bu sürecin ardından yapılan yanlış bir tercih uzun süreli ve büyük ölçüde zararlar ortaya koyuyor maalesef. Şirketler, yetenek boru hattını ve içgüdüleri veya aynı biçimlendirilmiş özgeçmişleri Big data sayesinde takip edebilme imkanı buluyor ve böylece daha doğru kararlar ve dolayısıyla daha uygun bir çalışan profiliyle olası pürüzlerden kaçınmış oluyor.

Veri Analizine Örnek

• Şirketin  danışmanlık hizmeti verdiği finansal bir kuruluşun işe alım süreci performansının arttırılması hedeflendi. eQuest, yaptığı analiz sonucunda şirketin 48 farklı kariyer sitesinde iş ilanı yayınladığını ve bu siteler için yılda ortalama 175,000$ harcama yaptığını tespit etti. Danışmanlar yaptıkları veri analizi ile bu sitelerin 45 tanesinin şirket ilanları konusunda etkin olmadığı ve yeterli sayıda iyi adayı yönlendirmediği sonucuna vardılar. Bu nedenle şirkete bu sitelerden 3 tanesi ile devam etmesini ve diğer sitelerle olan anlaşmasını iptal etmesini önerdiler. Danışmanlar bu araştırmayla aynı zamanda adayların iş ararken sıklıkla kullandıkları kelimeleri de tespit ettiler ve şirketin ilanlarını buna uygun olarak revize etmesini sağladılar. Bu çalışmaların sonucunda şirket ilanlarına başvuru yapan aday sayısı %175 oranında arttı ve ilanlar için yapılan yıllık harcama miktarı %50 oranında azaldı.

4) Minimum Çalışan Kaybetme Sorunu


Çalışan kaybı ne yazık ki şirkete maddi ve manevi anlamda zarar veriyor. Big data hangi durumlarda işten ayrılmanın gerçekleştiği ve hangi durumlarda çalışanın şirkette kalmaya daha eğilimli olduğu ile ilgili kalıplar ortaya koyuyor. Böylece şirketler eldeki bilgilere göre bu kaybı minimuma indirecek çalışan tutma modelleri geliştirebiliyorlar.


Minimum Çalışan Kaybetme

İNSAN KAYNAKLARINDA BÜYÜK VERİ NASIL KULLANILIR?

 • Tüm departmanların süreçlerini ve performanslarını iyileştirmek için kullanılabilir. İnsan kaynakları, büyük veriden önemli fayda sağlayabilen bir bölümdür.
 • Çalışanlar, satışlar, yetenek edinimi, korunması ve organizasyonun performansıyla ilgili bilgiler, bir organizasyon yapısında mevcut olan risk veya tehditleri belirlemek için büyük veri analiz edilebilir.
 • Büyük veri, organizasyonun mevcut performans düzeyini iyileştirmek için İK personeli tarafından da kullanılabilir ve büyümede üssel bir artış sağlayabilir.
 • İK, bu araçları, akıllıca kararlar ve çıkarımlara ulaşmak, işgücünün bir sonraki hamlesini öngörmek ve performanslarını analiz etmek, verimli etkin stratejiler üretmek ve yönetimdeki kör noktaları veya risk faktörlerini belirlemek ve tüm bunlarla ilgili analiz ve tahminleri hazırlamak için kolayca kullanabilir.

VERİLERİN ÖTESİNDE ANALİTİK 3.0 VE İNSAN KAYNAKLARI


VERİLERİN ÖTESİNDE ANALİTİK 3.0 VE İNSAN KAYNAKLARI

• Analitik 1.0, işletmelerin raporlama ve tanımlayıcı analitikleri yönlendirmesi için iş zekası ve uzmanlığı oluşturmaya başladığı dönemdir.(İşlerimizi sokaktan, komşudan gördüklerimizle, alışkanlıkla yapma yerine, verilere erişme, verileri malumata dönüştürme, malumatları uygun yöntemlerle bilgi haline getirme, bilgilere sezgileri de katarak anlama derinliğine ulaşmadır.)

• Analitik 2.0, büyük verilerin ortaya çıkmasıdır. Büyük veriyi ehlileştirerek, ihtiyaç duyulan bilgileri, bilgi gürültüsü ve kirliliklerinden ayıklama işidir. 

• Analitik 3.0, Kısaca, sadece bir şirketin operasyonları için değil, aynı zamanda müşterilerinin satın aldığı ürünlere ve hizmetlere veri akıllılığı yerleştirmek için güçlü veri toplama ve analiz yöntemlerini uygulamak için yeni bir çözümdür.

Analitik 3.0, Kısaca, sadece bir şirketin operasyonları için değil, aynı zamanda müşterilerinin satın aldığı ürünlere ve hizmetlere veri akıllılığı yerleştirmek için güçlü veri toplama ve analiz yöntemlerini uygulamak için yeni bir çözümdür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here